กิจกรรมวิทยาลัย

2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด) หรือ กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

2 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด) หรือ กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมในครั้งนี้ นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายสุรเชษฐ์ โชติมน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด) หรือ กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นภายในบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมกีฬาภายใน ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เล่นกีฬาร่วมกัน แสดงออกถึงความรัก สามัคคี และเพื่อสุขภาพพลานมัย อีกทั้งเป็นการห่างไกลยาเสพติดทั้งหลาย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *