กิจกรรมวิทยาลัย

3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง KPT. FUN RUN 2024 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา

3 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง KPT. FUN RUN 2024 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าผู้ปกครอง ตลอดจน ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานฯ โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคกกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานส่วนต่างๆ
ในกิจกรรมครั้งนี้ นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฯ และนายสุรเชษฐ์ โชติมน รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง KPT. FUN RUN 2024 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE โดย นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้รับรางวัลที่ 4 ประเภท VIP ในครั้งนี้
กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ และต้านยาเสพติด ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมเดินวิ่งชากังราวที่ได้ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสิน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิค กำแพงเพชร ครูและบุคลากร ทุกฝ่ายด้วยดี เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2488 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *