3 กรกฎาคม 2567 นายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2567

2 กรกฎาคม 2567 นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายสุรเชษฐ์ โชติมน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบรางวัลจากการทำพานไหว้ครู ตามโครงการ “กตัญญุตาคุณครู ไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

OR มีโครงการดี ๆ ภายใต้ แยก แลก ยิ้ม School Camp มาฝากทุกคนในปีนี้ กับโครงการที่ชื่อว่า Green Innovation Contest