กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 11 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้จัดโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 11 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้จัดโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ณ ห้อง LAB 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวรัตนา บุญทอ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื้อหาการอบรม เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยการใช้ปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้โดย นางนันทิยา แสนสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ ทางวิทยาลัยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน โดย นางปุณยนุช โพธิ์อ่วม ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน คุณวุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จากประเทศจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *