กิจกรรมวิทยาลัย

26 มิถุนายน 2567 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” 26 มิถุนายน

26 มิถุนายน 2567 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายสุรเชษฐ์ โชติมน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน 2530 เป็นวันยาเสพติดโลกครั้งแรก และในอีกหนึ่งปีต่อมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทย ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายขึ้น โดยมียุทธศาสตร์หลักอย่าง “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ในการขับเคลื่อนและดำเนินงาน ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ พร้อมกิจกรรมสอดแทรก เพื่อให้ประชาชนทั้งระดับครอบครัว สถานศึกษา และสังคมได้ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *