กิจกรรมวิทยาลัย

2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมจัดฝึกอบรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)”
นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายภัทธาวุธ โพธา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “กิจกรรมจัดฝึกอบรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ คือ กิจกรรมจัดฝึกอบรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพช่าง สร้างอาชีพเสริม และขึ้นทะเบียนช่างชุมชน และเพื่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์ช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *