----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 13/01/2558 ]โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยก่อนรับใบอนุญาต  [  186 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมเสริมความรู้ขับขี่ปลอดภัยก่อนรับใบอนุญาต วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]โครงการศูนย์บ่มเพราะ เพื่อการศึกาาแบบครบวงจร  [  211 ครั้ง ]
 
   โครงการศูนย์บ่มเพราะ เพื่อการศึกาาแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 7 ,13 และ 14 กันยายน 2557

 [ 13/01/2558 ]โครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู้ระบบทวิภาตีทั้งระบบด้านคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวภาค  [  195 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู้ระบบทวิภาตีทั้งระบบด้านคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวภาคี วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]โครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู้ระบบทวิภาตีทั้งระบบด้านปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภ  [  158 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู้ระบบทวิภาตีทั้งระบบด้านปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]ตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง  [  190 ครั้ง ]
 
   57 08 28 ตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารเห้ง วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ  [  166 ครั้ง ]
 
   ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]โครงการพัมนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึกษาให้ตระหนักและเข้าถึงผู้เรียน  [  140 ครั้ง ]
 
   โครงการพัมนาศักยภาพและปลูกจิตสำนึกของครูที่ปรึกษาให้ตระหนักและเข้าถึงผู้เรียน วันที่ 3 สิหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]โครงการพัมนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน  [  145 ครั้ง ]
 
   โครงการพัมนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  [  155 ครั้ง ]
 
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 27/11/2557 ]ตักบาตรทำบุญ ข้าวสารอาหารแห้ง  [  461 ครั้ง ]
 
   ตักบาตรทำบุญ ข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 27/11/2557 ]ตรวจสารเสพติด  [  306 ครั้ง ]
 
   ตรวจสารเสพติด วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 27/11/2557 ]โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา  [  297 ครั้ง ]
 
   

โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร [ 26/11/2557 ]โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการฝึกและประเมินผลประสบการณ์  [  270 ครั้ง ]
 
   57 07 19 -20 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการฝึกและประเมินผลประสบการณ์  อาชีวศึกษาจังหัวดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2557 ณห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วันที่ 19 - 20 กรกกาคม 2557

 [ 1/07/2557 ]วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ  [  1060 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร [ 29/06/2557 ]รำลึกครูกลอนสุนทรภู่  [  825 ครั้ง ]
 
   รำลึกครูกลอนสุนทร วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

มีจำนวนทั้งหมด 332 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
487
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
487
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
67018
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater