----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการสั่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วันที่ 24-25 พฤศ
 
หัวข้อ :  
โครงการสั่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วันที่ 24-25 พฤศ
รายละเอียด :  
โครงการสั่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560
วันที่ :  
27/11/2560 
เวลา :  
06:54:11 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
312 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-R5xrAaCMon65415.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-FsL8EEzMon65419.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-kxwMnrXMon65424.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-N0Dxf0wMon65429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-8WO1C5lMon65434.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ZHLMQEyMon65439.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-AI8X7nSMon65444.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Qd8ThBwMon65448.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Wbr7Ku4Mon65453.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-3CLuhlIMon65458.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-YjUl6kyMon65617.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Xwd9YSrMon65622.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-LEyM1MKMon65626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-lBgeJVbMon65631.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-aCDmfbxMon65636.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-LHNXahKMon65641.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-iD7NALMMon65645.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-HeAWxpMMon65650.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ypgnwZdMon65655.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-gi3xnC7Mon65700.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ZXG5QDmMon65847.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-yC6CkuQMon65852.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-kjERIGLMon65857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-EdQqkWmMon65902.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Rly4qjmMon65907.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-PIJrb6pMon65912.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-zcdQ7VbMon65917.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-yYX9X7gMon65922.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-0ltv6w4Mon65926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-3ukXHIoMon65931.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ZvJtMaYMon70049.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-9WzBJXNMon70054.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-UIdMJCTMon70059.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-XtaumseMon70104.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-8Yj2oDhMon70108.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-WpY7KcEMon70113.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-zY8uAgXMon70118.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-j7Pv8GNMon70123.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-LaqpiFpMon70127.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-I6TuttvMon70132.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ts9tFC9Mon70236.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-DQsVScuMon70241.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-V7E3VrFMon70246.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-6c9puq1Mon70251.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-C20QV66Mon70255.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-QTGch7IMon70300.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-rJgJF7oMon70305.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-8ESoz7CMon70310.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-S16Xy6YMon70314.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ALVSmFdMon70319.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-SMcUKyeMon70419.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-OrRb3nvMon70424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-dY7IH4CMon70429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-C8CyhhwMon70434.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-0clLm3LMon70438.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-OFBZaS2Mon70443.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-oTtg6ABMon70448.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Y4J9wDcMon70452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-qn5mBILMon70457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-I5P29eMMon70502.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-JJvyza6Mon70608.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-ju1dKxxMon70613.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-I9UGB9qMon70618.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-1QrHgTpMon70623.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Kp6jVwjMon70628.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-m9iBuPiMon70632.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-QZuEAd0Mon70637.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-dADJciJMon70642.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-NS8hLd6Mon70646.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-sFBvJ2uMon70651.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-TYpWMMGMon70756.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-57LiJYsMon70801.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-RUSdrsPMon70806.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-gJINhhJMon70810.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-u6ezYYcMon70815.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-7hMlKdrMon70820.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-KfOaRTCMon70824.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-KlYQhm0Mon70829.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-E5LNPaeMon70834.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-dG63IVCMon70839.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-FZAP4ybMon70955.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-fTjte7ZMon71000.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-VQDH44aMon71005.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-xNS2DBEMon71010.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-rxESvNhMon71014.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-JSAOxdEMon71019.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-aM5OLlnMon71024.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-COI2AmYMon71029.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-XXp9KvCMon71033.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-LxdvwImMon71038.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Q5lNXhNMon71145.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-yZcZipqMon71150.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-5nZvvxYMon71155.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-Uc3emfrMon71200.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-etVQTgrMon71205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-22n5zVRMon71210.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-V9Xy3PMMon71215.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-2U1V6soMon71219.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-5d4w20zMon71224.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-11-2017-HTlXC23Mon71229.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-5lpoReLTue74411.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-2XMm5UZTue74416.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-xcTcNouTue74421.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-gGkWttUTue74426.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-MxaKVHoTue74430.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-xluxj0xTue74435.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-P6WduHKTue74440.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-oLULoXXTue74445.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-Ebzs2Y7Tue74450.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-IiCAfaLTue74454.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-0jg1N3bTue74756.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-SJ3XWiXTue74801.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-Id85rupTue74806.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-GpVKKM6Tue74811.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-5sKvvyETue74816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-loHMOMlTue74821.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-ZbrYG8PTue74825.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-Zg0WjhYTue74830.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-84t8Nf0Tue74835.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-K7XX5PGTue74840.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-bf6dHY1Tue75743.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-8XF0maeTue75748.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-80qJc2mTue75752.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-FSs0wSBTue75757.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-3ugytvgTue75802.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-dTUVdZlTue75807.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-qOLQWP0Tue75812.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-CSdtAakTue75816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-iOrLKf0Tue75821.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-1vNcIGbTue75826.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-FXVBbeFTue75941.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-YKwVoKUTue75945.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-f3rQIJITue75950.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-AjSYPzpTue75955.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-hTTAi2LTue80000.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-TioXbJeTue80005.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-LRhCGZJTue80010.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-ChNcsFLTue80014.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-SxgoMFgTue80019.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-h0mvGP7Tue80024.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-H7Q4AclTue80128.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-8L2MLkoTue80133.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-LuXefhpTue80138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-1SledgSTue80143.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-CdiNEjYTue80148.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-bE1eyJnTue80153.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-VBiL2htTue80158.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-utElxIiTue80202.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-oNoAk5bTue80207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-sOTTju5Tue80212.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-LAAmd2VTue80338.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-TnVd5FmTue80343.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-SU2YLIkTue80348.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-ueTcZq6Tue80353.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-xzmTYaWTue80358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-WMBRqChTue80402.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-7vhL2GcTue80407.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-XAlhs7OTue80412.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-4daPxfZTue80417.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-37YucTlTue80422.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-11-2017-3Vgm0XaTue80614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater