ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลทั่วไปและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2564ดูข้อมูล
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559Download File