ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ข้อมูลทั่วไปและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2563
Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562
Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561
Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560
Download File
ข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559
Download File