กิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ/การเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

               วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายฉัตราวัฒน์ ยาละ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ/การเขียนแผนธุรกิจ พร้อมด้วยนางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวสุภัทวดี จันทรปราสาท หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะพร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด และรับฟังโอวาทจากผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
              ซึ่งในการอบรมการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศศิพงษ์ บุญยงค์ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มาให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการบริหารงานบุคคล แผนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้ศูนย์บ่มเพาะมีความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยได้เลือกธุรกิจ ประเภท ร้านกาแฟ โดยใช้ชื่อว่า KPP Coffee Shop ซึ่งการอบรมครั้งนี้นักศึกษาให้ความสนใจและตั้งใจรับฟัง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *