กิจกรรม

เยี่ยมบ้านนักศึกษา มอบใบงาน มอบอุปกรณ์การเรียน ที่ต้องใช้สำหรับภาคปฏิบัติ และนอกจากนี้ยังได้มอบถุงปันสุข โครงการ fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายศรัณยพงษ์. ฟอกสันเทียะ หัวหน้าแผนกคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม และคณะครู เดินทางเยี่ยมบ้านนักศึกษา มอบใบงาน มอบอุปกรณ์การเรียน ที่ต้องใช้สำหรับภาคปฏิบัติ และนอกจากนี้ยังได้มอบถุงปันสุข โครงการ fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *