กิจกรรม

โครงการ “การจัดทำภาพวิถีย้อนรอยวัฒนธรรมหนองปลิง กำแพงวัดราชพฤกษ์ศรัทธารามหรือสตรีทอาร์ต ครั้งที่ 2”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธีรพงศ์ จันทร์เพ็ง หัวหน้างานกิจการนักเรียนนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “การจัดทำภาพวิถีย้อนรอยวัฒนธรรมหนองปลิง กำแพงวัดราชพฤกษ์ศรัทธารามหรือสตรีทอาร์ต ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ตำบล จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม แสดงฝีมือด้านศิลปะจัดทำภาพวิถีย้อนรอยวัฒนธรรมหนองปลิง กำแพงวัดราชพฤกษ์ศรัทธารามหรือสตรีทอาร์ต
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *