กิจกรรม

โครงการกตัญุตาคุณครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จัดพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวย พระวิษณุกรรม (พระบิดาแห่งช่าง) ณ ลานพระวิษณุกรรม และเวลา 10.30 น. ดำเนินโครงการกตัญุตาคุณครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูแต่ละแผนก ตัวแทนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ ปวช. ปวส. และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเสริมสวย ร่วมโครงการกตัญุตาคุณครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา หลังจากไหว้ครูแล้ว นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้มอบทุนให้เแก่นักเรียนนักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 15 ทุน ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *