กิจกรรม

ปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพร่วมกัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางพชพร บูชาบุญ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เดินทางไปยังโรงเรียนคลองขลุงราชรังสรรค์ เพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพร่วมกัน ตามนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้แล้วสามารถทำได้ หรือประกอบอาชีพได้ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *