กิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาที่มีตารางสอนในช่วงเช้าของวันนี้ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี คหกรรมเพื่อการโรงแรม และเสริมสวย ท่านผู้อำนวยการได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ นิเทศการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ การมอบหมายงาน และการเลือกใช้แอพพลิชั่นในการจัดการเรียนการสอน การนิทศนั้นเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effective) ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เราใส่ใจผู้เรียนทุกท่าน แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะยังคงรุนแรง แต่วิทยาลัยฯยังคงจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *