กิจกรรม

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง สารเสพติด 2563

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง สารเสพติด เพื่อให้นิสิตมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความสามัคคี และ
หลีกเลี่ยง สารเสพติด แนะนำทางสำหรับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนามา การป้องกันตนเอง จากสารเสพติด และโทษของสารเสพติด เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *