กิจกรรม

โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ19-21 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยได้มีการ

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาลัย จะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมเพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โดย วิทยาลัย พยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัย นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา จะดำเนินการจัดให้นักเรียนได้เข้าค่ายพักแรมเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีอย่างครบถ้วนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *