กิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

[วันที่ 13 ตุลาคม 2562] เวลา 09.00 น. นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมรองผู้อำนวยการนางสาวอุฑาทิพย์ ธนบูลย์กูลศรี และคณะครู เป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 เเละน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร