กิจกรรม

โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายฉัตราวัฒน์  ยาละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัด  โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา และโรงเรียนพิไกรวิทยา ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในส่วนของ สพฐ. ได้มีการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของนักเรียนด้วยโครงการสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *