วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.kpp.ac.th/web2018 Fri, 14 Dec 2018 20:38:35 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 61 http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=58 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1537978497.jpg ในวันที่ 24-26 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1537978497 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=48 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1535334591.jpg โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1535334591 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=47 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1533869088.jpg วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 1533869088 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=46 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1533804299.jpg โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่อาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา 1533804299 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลยสารพัดช่างกำแพงเพชร http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1533610501.jpg การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1533610501 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=44 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1533013210.jpg พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 1533013210 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1533012751.jpg พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 1533012751 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=42 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1532573023.jpg วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 1532573023 โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1532506422.jpg โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1532506422 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 ณวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร http://www.kpp.ac.th/web2018/?name=news&file=readnews&id=39 http://www.kpp.ac.th/web2018/icon/news_1532312080.jpg โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 ณวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1532312080