หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
เอกสารแนบ : 
27-12-2017-N1KkR5PWed92302.jpg  
   
วันที่ : 
27/12/2560  เวลา : 09:23:02 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์