หัวข้อ :  
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเบิลคอนโทลเลอร์ (PCL)
   
รายละเอียด : 
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเบิลคอนโทลเลอร์ (PCL) และชุดทดลองวงจอรดิจิตอลลอจิกแบบเมนบอร์ดชนิดมีตัวแสดงสถานะลอจิกพร้อมแผงโมลดูลไม่น้อยกว่า 13 ชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
เอกสารแนบ : 
30-11-2016-h4HBg64Wed121020.jpg  
   
วันที่ : 
30/11/2559  เวลา : 12:10:20 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์