โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักเรียน/ [อ่าน 309]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันโรคเอดส์ให้กับนักเรียน/นักศึกษา (สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด) วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=433
วันที่ : 
7/12/2560  เวลา : 11:51:25 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์