กิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

[วันที่ 13 ตุลาคม 2562] เวลา 09.00 น. นายฉัตราวัฒน์ ยาล […]