เทคนิคพื้นฐาน

 

นายจักรกริช  ชื่นสิน
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชา

นายวศิน  อิ่มกระจ่าง
ครูพิเศษสอน