เทคนิคพื้นฐาน

นายสมชาย  พลกล้า
หัวหน้าแผนกวิชา

นายจักรกริช  ชื่นสิน
พนักงานราชการ

นายวศิน  อิ่มกระจ่าง
ครูพิเศษสอน