รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ระบบปกติ และ ปวส. ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 3 ประเภทวิชา 6 สาขาวิชา

ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/kpptcregis66

ประเภทโควต้า
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566 สมัครผ่านโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น
ติดต่อ งานแนะแนวการศึกษาประจำโรงเรียน

ประเภททั่วไป
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ คลิกเลย
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

ประเภทสมทบ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 เมษายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ คลิกเลย
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5584 1823
เว็บไซต์ www.kpp.ac.th
facebook page วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

#เรียนสารพัดช่างจบแล้วสร้างอาชีพได้ทันที
#วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร