คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ครู 
หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวลินนภา  เอี่ยมแย้ม 
พนักงานราชการ (ครู)

นายวรพล  เผื่อนผึ้ง
ครูพิเศษสอน

 

นางสาวสุกัญญา แคนอินทร์
ครูพิเศษสอน
ติดตามข่าวสารของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ที่ Page Facebook:


Facebook