กิจกรรม

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพชรพร บูชาบุญ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความรวมมือ คณะครูผู้สอน ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ติดตามผู้เรียน ป้องกันและเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ และติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ประชุมชั้น 3 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *