กิจกรรม

ศูนย์ซ่อมสร้าง (จิตอาสา) Fix it Center วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 31กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมานู มาเจริญ หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้าง (จิตอาสา) Fix it Center จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม ณ หมู่บ้านท่าคูณ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้บริการชุมชน ดังนี้ 1.แผนกช่างยนต์ ให้บริการ ซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง ซ่อมเครื่องตัดหน้า เครื่องพ่นยา ฯลฯ 2.แผนกช่างไฟฟ้า ให้บริการ ซ่อมเครื่องซักผ้า พัดลม ตู้เย็น ฯลฯ 3.แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ ซ่อมโทรทัศน์ โน๊ตบุ๊ค 4.แผนกคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้มาใช้บริการศูนย์ Fix it Center -สาขาวิชาเสริมสวย ให้บริการตัดผมฟรี*****วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้มีการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเข้มงวด ” ใส่ใจผู้เรียน บริการชุมชน สร้างคน สร้างอาชีพ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *