กิจกรรม

โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Rtrainning)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และนายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบโครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Rtrainning) มีทั้งหมด 2 หลักสูตร ดังนี้1.หลักสูตรหลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PjBL) จำนวน 14 ชั่วโมง2.หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จำนวน 14 ชั่วโมง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลัก “D-M-H-T-T” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คือการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ห้องสอบ ล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าห้องสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *