กิจกรรม

ประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน on line (นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน และ on site

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ประธานการประชุม พร้อม นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพชรพร บูชาบุญ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอน on line (นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน และ on site (นักศึกษามาเรียนที่วิทยาลัยโดยเว้นระยะห่างและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด)เพื่อลดความเสี่ยง ลดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด นอกจากนี้วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *