กิจกรรม

ประชุม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ประธานการประชุม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายเริงชัย น้อยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นายวราวุฒิ ไหลหาโคตร ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพชรพร บูชาบุญ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนคณฑีพิทยา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียนพิไกรพิทยา โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยา และโรงเรียนสักงามพิทยา เพื่อทบทวนและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 ให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *