กิจกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วันที่20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้จัดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร มีนางสาวสุดคนึง แก้ววี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ในนามประธานกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีสถานบันการศึกษาจาก 5 สถานศึกษาร่วมกิจกรรม คือ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร, วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี กำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้มาใช้ในการบูรณาการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะและพัฒนาต่อยอดอาชีพได้ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *