ผลงานทางวิชาการ

ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยขึ้นรูปโดยเทคนิค Frozen Reverse Spherification

บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษานี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยขึ้นรูป
โดยเทคนิค Frozen Reverse Spherification หรือการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปทรงกลมของบัวลอย โดยทำการศึกษาอัตราส่วนของ สารละลายแคลเซียมแลคเตท(Calcium lactate)และสารละลาย
โซเดียมอัลจิเนต (Sodium alginate) พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะของสารละลายแคลเซียม
แลคเตท ที่ความเข้มข้น 2 % และสารละลาย โซเดียมอัลจิเนตที่ความเข้มข้น 1 % มีค่าการยอมรับจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ จ านวน 50 คน ในด้าน เนื้อสัมผัส
สี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม ที่ระดับ 4.64 จึงนับว่า อัตราส่วนดังกล่าวมีความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวลอยขึ้นรูป และเพื่อศึกษาอายุการเก็บ รักษาของบัวลอยขึ้นรูป พบว่า อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาบัวลอยขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 0 – 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *