ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงานราชการในบริเวณใกล้เคียง และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ที่สนใจ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น #ขนมไทย จำนวน 90 ชั่วโมง

รับสมัครผู้ที่สนใจ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น #ขนมไทย จำนวน 90 ชั่วโมง