จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและขนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารและขนม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว แหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

SAR

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กิจกรรม

การประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

คณะดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการประเมินมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Google Meet

กิจกรรม

การอบรม ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดย ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้ารับการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร