ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร สังกัดคณะกรรมการการอาชี […]

ไทยสปา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเะชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

แนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ข้อมูลการรับวัคซีน

Video วิทยาลัย

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

หน่วยงานภายใน สอศ.

สำนักความร่วมมือ
สำนักอำนวยการ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและวิชาชีพ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

หมวดหมู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
วารสาร KPPOLY

Activities KPP