สิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2559

 

   
  ชุดราตรีมาคราเม่ Macrame Evening Dress  
  ชุดหมอนอัจฉริยะลดอาการนอนกรน  

 

ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร  
  สมุนไพร All in One  
  หน่อไม้ดองอบแห้ง  
  เครื่องแจ้งเตือนอัคคีผ่านระบบโทรศัพท์ โดยใช้พลังงานทางเลือก  
  เห็ดนางฟ้ายอเพื่อสุขภาพ  
  ไม้เท้าผู้มีปัญหาทางสายตา