สิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2551

 

   


เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม  
เครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติ  

สิ่งประดิษฐ์  
สิ่งประดิษฐ์