----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 6/05/2554 ]ถวายพานพุ่มวันฉัตรมงคล  [  1156 ครั้ง ]
 
             ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นายฉัตราวัฒน์ ยาละ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูปฏิมา พุฒตาลดง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

 [ 4/05/2554 ]ขอแสดงความยินดีกับท่านรองประเสริฐ บุญเรือง  [  1122 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองประเสริฐ บุญเรือง ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

 [ 4/05/2554 ]การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบสามประจำปี2554  [  1352 ครั้ง ]
 
              ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อม อ.ปฏิมา พุฒตาลดง ครู คศ.2 และ อ.ไพริน สาวงศ์ตุ้ย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ.ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร ตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2554

 [ 3/05/2554 ]ประชาสัมพันธ์ที่อำเภอพรานกระต่าย  [  1353 ครั้ง ]
 
             นายฉัตราวัฒน์ ยาละ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้เข้าประชาสัมพันธ์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการขอความร่วมมือเพื่อเผยแพร่การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2554 ของอาชีวศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี และในระดับ ปวส. เข้าขอสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ออกประชาสัมพนธ์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

 [ 28/04/2554 ]โครงการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  [  1519 ครั้ง ]
 
             คณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดยรองผู้อำนวยการ ฉัตราวัฒน์ ยาละ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสังกัดสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2554 ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชาวชุมชนหนองปลิง  [  886 ครั้ง ]
 
             ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับผู้นำชุมชนตำบลหนองปลิงขึ้นซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมจัดเป็นประจำทุกปีหลังเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

 [ 28/04/2554 ]รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ วณิชย์ อ่วมศรี  [  1155 ครั้ง ]
 
             ผู้อำนวยการวณิชย์ อ่วมศรี ผู้อำนวยการสำนักติดตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมด้วยช่วยประชาชนวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรให้การต้อนรับ และถือโอกาสนี้รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ วณิชย์ อ่วมศรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 ณ หน้าแขวงการทางกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]ร่วมจัดรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท.  [  1169 ครั้ง ]
 
             ท่าน สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ครูปฏิมา พุฒตาลดง หัวหน้าแผนกอาหารขนม และครูกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. คลื่น 92.75 ร่วมกับ คุณภวัต ศรีสมบูรณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และคุณอุดม วราหะ ผู้จัดรายการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 ณ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"  [  996 ครั้ง ]
 
             ท่าน ผอ.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"และ"วันข้าราชการพลเรือน" เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 [ 28/04/2554 ]พิธีมอบวุฒิบัตรวิชาชีพระยะสั้นให้ผู้ต้องขัง  [  1212 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ต้องขังผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น โดยมีนางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร และนายกฤช กระแสทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ณ เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 30 มีนาคม 2554

 [ 28/04/2554 ]เข้าร่วมการประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  [  746 ครั้ง ]
 
             ผอ.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เข้าร่วมการเสนอผลงาน การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า เป็นประธาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 [ 28/04/2554 ]อาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 6  [  1216 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดยมีการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลชาย แชร์บอลหญิง ตระก้อชาย เปตองครูเจ้าหน้าที่ เปตองผู้บริหาร และกีฬาพื้นบ้านเป็นต้น โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

 [ 28/04/2554 ]โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2554  [  855 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เข้าร่วมพิธีเปิด โดย ดร.สมปอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 26 มีนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรเข้าร่วมค่ายพุทธบุตรครั้งนี้ 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิง

 [ 28/04/2554 ]เข้าการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญกับความรู้ทั่วไป B.T.C.  [  892 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เข้าเยี่ยมค่ายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญกับความรู้ทั่วไป ผสมขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 57/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

 [ 28/04/2554 ]มอบวุฒิบัตรหลักสูตร Career English  [  1311 ครั้ง ]
 
             ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ท่านสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Career English (English for vocational Education) โดยมีผู้บริหาร และคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 204 คน ที่จบหลักสูตร ในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยระบบ E-learning วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้อันดับที่ 35 จากวิทยาลัยเเละหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 386 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

มีจำนวนทั้งหมด 332 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
487
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
487
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
67018
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater