----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 5/09/2554 ]งานกีฬาต้านยาเสพติด(กีฬาสีภายใน)  [  1257 ครั้ง ]
 
   

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร [ 9/08/2554 ]รูปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่3 (สมศ)  [  759 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2554 [ 3/08/2554 ]การอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ หัวฉีด PGM-FI  [  1071 ครั้ง ]
 
   การอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ หัวฉีด PGM-FI โดยบริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบร์ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร  วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 19/07/2554 ]ชากังราวเกมส์ ครั้งที่ 40 ระดับภาค  [  1568 ครั้ง ]
 
              วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 40 ชากังราวเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2554 โดยท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 14/07/2554 ]แห่เทียนเข้าพรรษา  [  1501 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้จัดแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดราชพฤษ์ ในปีนี้นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา พร้อมเพรียงกันแห่เทียนเข้าพรรษาจากวิทยาลัยไปถึงวัดราชพฤษ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

 [ 14/07/2554 ]นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน 2553  [  1392 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนายณรงค์ อิ่มวงศ์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553 นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/07/2554 ]ศึกษาดูงานที่สารพัดช่างสมุทรปราการ  [  1118 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้ไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดสมุทรปราการ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย และคณะผู้บริหารครู เข้าศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีขึ้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

 [ 6/07/2554 ]โครงการอบรมนวดหน้า-แต่งหน้า  [  1086 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับบริษัท โอซีซี จำกัด จัดโครงการอบรมนวดหน้า-แต่งหน้า โดยเปิดโอกาศให้ผู้สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพการแต่งหน้าเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเสริมสวยวิทยลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 6/07/2554 ]โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม  [  1073 ครั้ง ]
 
             สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม โดยวิทยาสารพัดช่างกำแพงเพชรได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หอสวดมนต์วัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชร

 [ 6/07/2554 ]Marketing Plan Contest4  [  798 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกับบริษัท ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการ Marketing Plan Contest 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดการทำการตลาด ในรูปสื่อวีดีทัศน์และอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ จัดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่อาคารสำนักงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 1/07/2554 ]เดินสวนสนานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  [  1250 ครั้ง ]
 
             คณะลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดย ผู้กำกับลูกเสือครูเฉลิมพันธ์ ชัยกฤษ์ พร้อมคณะลูกเสือเข้าร่วมการเดินสวนสนานประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งคณะลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการเดินสวนสนานได้จัดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 [ 1/07/2554 ]การรณรงค์การเลือกตั้ง  [  1145 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดการรณรงค์การเลือกตั้ง และให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาในการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และจัดเดินขบวนรณรงค์ให้กับชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ริมปิงจังหวัดกำแพงเพชง

 [ 1/07/2554 ]โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ  [  1064 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรนำโดย ครูอรนุช อยู่ยอดได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในการมีส่วนร่วมการประเมินเป็นการร่วมกันสร้างคุณภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมตึกวิทยบริการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 26/06/2554 ]กิจกรรมวันไหว้ครูแผนกวิชาบัญชี 9 มิ.ย. 54  [  1334 ครั้ง ]
 
   

แผนกวิชาบัญชี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิ.ย. 54 โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกปี มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ  ในแผนก และพร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปอร์ พันธ์ ที่ได้รับบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

หมายเหตุ*** (เนื่องจากนักศึกษาต้องการโหลดรูปภาพดังกล่าวทางแผนกจึงนำมาลงย้อนหลังให้ตามคำเรียกร้องของนักศึกษา) [ 24/06/2554 ]คัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8  [  1127 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีฐานะทางบ้านยากจน มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อให้จบปริญญาตรี เพื่อสามารถนำกลับไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองโดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนิลอุบล สระแก้ว อายุ 15 ปี นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

มีจำนวนทั้งหมด 337 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
714
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4547
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
71078
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater