----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 14/07/2554 ]นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน 2553  [  1354 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนายณรงค์ อิ่มวงศ์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553 นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 13/07/2554 ]ศึกษาดูงานที่สารพัดช่างสมุทรปราการ  [  1096 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้ไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดสมุทรปราการ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย และคณะผู้บริหารครู เข้าศึกษาดูงานการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีขึ้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

 [ 6/07/2554 ]โครงการอบรมนวดหน้า-แต่งหน้า  [  1062 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับบริษัท โอซีซี จำกัด จัดโครงการอบรมนวดหน้า-แต่งหน้า โดยเปิดโอกาศให้ผู้สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพการแต่งหน้าเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเสริมสวยวิทยลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 6/07/2554 ]โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม  [  1049 ครั้ง ]
 
             สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรม โดยวิทยาสารพัดช่างกำแพงเพชรได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หอสวดมนต์วัดคูยางจังหวัดกำแพงเพชร

 [ 6/07/2554 ]Marketing Plan Contest4  [  778 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรร่วมกับบริษัท ฮอนด้า จำกัด จัดโครงการ Marketing Plan Contest 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดการทำการตลาด ในรูปสื่อวีดีทัศน์และอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ จัดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่อาคารสำนักงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 1/07/2554 ]เดินสวนสนานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  [  1229 ครั้ง ]
 
             คณะลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นำโดย ผู้กำกับลูกเสือครูเฉลิมพันธ์ ชัยกฤษ์ พร้อมคณะลูกเสือเข้าร่วมการเดินสวนสนานประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งคณะลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการเดินสวนสนานได้จัดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ณ สนามโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 [ 1/07/2554 ]การรณรงค์การเลือกตั้ง  [  1125 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้จัดการรณรงค์การเลือกตั้ง และให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาในการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง และจัดเดินขบวนรณรงค์ให้กับชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ริมปิงจังหวัดกำแพงเพชง

 [ 1/07/2554 ]โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ  [  1035 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรนำโดย ครูอรนุช อยู่ยอดได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาในการมีส่วนร่วมการประเมินเป็นการร่วมกันสร้างคุณภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมตึกวิทยบริการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 26/06/2554 ]กิจกรรมวันไหว้ครูแผนกวิชาบัญชี 9 มิ.ย. 54  [  1302 ครั้ง ]
 
   

แผนกวิชาบัญชี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิ.ย. 54 โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกปี มีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ  ในแผนก และพร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปอร์ พันธ์ ที่ได้รับบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

หมายเหตุ*** (เนื่องจากนักศึกษาต้องการโหลดรูปภาพดังกล่าวทางแผนกจึงนำมาลงย้อนหลังให้ตามคำเรียกร้องของนักศึกษา) [ 24/06/2554 ]คัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8  [  1106 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ได้คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีฐานะทางบ้านยากจน มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อให้จบปริญญาตรี เพื่อสามารถนำกลับไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองโดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนิลอุบล สระแก้ว อายุ 15 ปี นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 22/06/2554 ]พุธที่ 22 มิ.ย. 2554 กิจกรรมของชมรมอาหารและโภชนาการ  [  1140 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาชมรมอาหารและโภชนาการ ร่วมกันทำขนมจีบ

 [ 22/06/2554 ]พุธที่ 22 มิ.ย. 2554 กิจกรรมของชมรมอาหารและโภชนาการ  [  1038 ครั้ง ]
 
   

 [ 17/06/2554 ]ศึกษาดูงานนักศึกษาใหม่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  [  1177 ครั้ง ]
 
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคณะครู  รวมทั้งสิ้น ๓๙ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ.บริษัท เบียร์ไทย(1991)จำกัด (มหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้รับความรู้ด้านกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเบียร์และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย

 [ 16/06/2554 ]การอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS)  [  1276 ครั้ง ]
 
             วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้เปิดการอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS) เพื่อเตรียมความพร้อมครู เจ้าหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์แห่งความสุขสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทุกเรื่อง อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคนระหว่างการเรยน โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นประธานการจัดการอบรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 16/06/2554 ]ศึกษาดูงานช่างเชื่อมโลหะ ณ แผนกโรงงาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  [  1386 ครั้ง ]
 
             แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร โดย ครูสมศักดิ์ ปาลี ครูที่ปรึกษาสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะชั้นปีที่ 1 นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในแผนกโรงงาน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

มีจำนวนทั้งหมด 332 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
52
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
487
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
487
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
67018
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater