----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 19/01/2558 ]วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรม ฯ และโครงการรวมพลังศาสนิกชน  [  631 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรเข้าร่วม โครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรม ฯ และโครงการรวมพลังศาสนิกชน ฯ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกิยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระแก้ว

 [ 19/01/2558 ]วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  [  641 ครั้ง ]
 
   วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือหนองปลิง

 [ 19/01/2558 ]การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน  [  508 ครั้ง ]
 
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

 [ 19/01/2558 ]ประกวดสุดยอดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  [  255 ครั้ง ]
 
   ประกวดสุดยอดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]โคงการกิจกรรมวันลอยกระทง  [  465 ครั้ง ]
 
   โคงการกิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม

 [ 13/01/2558 ]โครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู้ระบบทวิภาตีทั้งระบบด้านเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอย  [  270 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาความพร้อมของสถานศึกษาขนาดเล็กสู้ระบบทวิภาตีทั้งระบบด้านเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอยการ เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการ วันที่ 9 กันยายน 2557 ห้องนครชุม โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 13/01/2558 ]บันทึกการลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า (ปลอดแอลกอฮอล บุหรี่ และสาร  [  291 ครั้ง ]
 
   บันทึกการลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า (ปลอดแอลกอฮอล บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด) ระหว่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดกำแพงเพชร (สคล.กพ.) และสถานบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ลงนาม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 3 กันยายน 2557

 [ 13/01/2558 ]โครงการการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มว่างงาน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ต้องขังเร  [  305 ครั้ง ]
 
   โครงการการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มว่างงาน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง วัดอมฤต ตำบลลานดอกไม้ตก และวัดราชพฤกษ์ศรัธาราม ตำบลหนองปลิง

 [ 13/01/2558 ]ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ  [  241 ครั้ง ]
 
   ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน

 [ 20/08/2557 ]การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภาคเหนือ  [  734 ครั้ง ]
 
   การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค ภาคเหนือ ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2557 ณห้องประชุมไม้ใหญ่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 20/08/2557 ]ถวายเทียนเข้าพรรษา  [  641 ครั้ง ]
 
   ถวายเทียนเข้าพรรษา วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม

 [ 19/08/2557 ]ประมวลภาพการออกติดตามประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก  [  528 ครั้ง ]
 
   ประมวลภาพการออกติดตามประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก ภาคเหนือ 49 สถานศึกษา

 [ 1/07/2557 ]วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  [  619 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมงานพิธี วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาชากังราว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

 [ 29/06/2557 ]วิทยาลัยสารพัดกำแพงเพชร เข้าร่วม วันต่อต้านยาเสพติด  [  646 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดกำแพงเพชร เข้าร่วม วันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 [ 29/06/2557 ]โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่  [  642 ครั้ง ]
 
   โครงการศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ณ บริษัทอายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 17 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

มีจำนวนทั้งหมด 101 รวมทั้งหมด : 7 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
713
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4546
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
71077
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater