----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 1/08/2555 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  [  799 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 30/07/2555 ]โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชินี  [  802 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชินี วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 30/07/2555 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  [  886 ครั้ง ]
 
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ในการป้องกันปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และความเบี่ยงเบน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 28 กรกฎาคม 2555

 [ 30/07/2555 ]การจัดการเรียนการสอน วิชาศิลปประดิษฐ์  [  771 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 แผนกคหกรรมเพื่อการโรงแรม ฝึกการทำโอ่งพันเชือก

 [ 24/07/2555 ]YAMAHA TTX technology Presentation Contest 2012  [  943 ครั้ง ]
 
   วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 6/07/2555 ]บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชินี  [  958 ครั้ง ]
 
   เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชินี วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 5/07/2555 ]การจัดการเรียนการสอนวิชา ศิลปประดิษฐ์  [  1291 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 แผนกคหกรรมเพื่อการโรงแรม ฝึกการร้อยมาลัยกลม ด้วยใบกระบือ ร้อยอุบะ ด้วยดอกรัก

 [ 4/07/2555 ]วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555  [  927 ครั้ง ]
 
   วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 ณ สนามกีฬาชากังราว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 [ 29/06/2555 ]พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด  [  1008 ครั้ง ]
 
   

พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศพส.จ.กพ) [ 21/06/2555 ]รำลึกครูกลอนสุนทรภู่  [  1123 ครั้ง ]
 
   วันที่ 20 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 21/06/2555 ]โครงการอบรมเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น  [  782 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ

 [ 15/06/2555 ]กตัญญุตาคุณครู  [  1089 ครั้ง ]
 
   วันที่ 14 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 21/05/2555 ]โครงการวิถีธรรม วิถีพุทธสู้เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2555 รุ่นที่ 36  [  1442 ครั้ง ]
 
   

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555 ณ วัดหนองหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร [ 14/05/2555 ]โครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้สู้เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2555  [  1395 ครั้ง ]
 
   โครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรมนำความรู้สู้เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ วัดศรีโยธิน

 [ 8/05/2555 ]การประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  [  1209 ครั้ง ]
 
   วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพขร

มีจำนวนทั้งหมด 320 รวมทั้งหมด : 22 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
689
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
9009
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
62934
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater