----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 2/10/2556 ]โครงการพัฒนาขีดจำกัดความสามารถนักเรียนนักศึกษา และศึกษาดูงานด้านการใช้ภาษาเพื่อประกอบอาชีพ และการเรี  [  1229 ครั้ง ]
 
   โครงการพัฒนาขีดจำกัดความสามารถนักเรียนนักศึกษา และศึกษาดูงานด้านการใช้ภาษาเพื่อประกอบอาชีพ และการเรียนรู้โลกอาชีพ ในสถานประกอบการ ระหว่างมันที่ 28 - 30 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ,อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และสถานประกอบการ บิ๊กซี จังหวัดสุโขทัย

 [ 2/10/2556 ]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาสมัคร  [  670 ครั้ง ]
 
   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาสมัคร วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 2/10/2556 ]โครงการ Marketing Plan Contest 6 by A.P.Honda  [  950 ครั้ง ]
 
   โครงการ Marketing Plan Contest 6 by A.P.Honda แผนการตลาดเชิงกิจกรรม โดยทีม Bautiful Life 2 วันที่ 2 กันยายน 2556 ณ วิทยาลยสารพัดช่างกำเเพงเพชร

 [ 2/10/2556 ]โครงการอบรมให้ความรู้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา  [  641 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมให้ความรู้ ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยี่ยมบ้านพักนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 2/10/2556 ]โครงการอบรมผู้นำอาชีวศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  [  655 ครั้ง ]
 
   โครงการอบรมผู้นำอาชีวศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาลในสถานศึกษา วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพเพงชร

 [ 2/10/2556 ]โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตร ธุรกิจการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่า  [  688 ครั้ง ]
 
   โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตร ธุรกิจการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 2/10/2556 ]ตรวจราชการ การป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเหนือ  [  461 ครั้ง ]
 
   ตรวจราชการ การป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาคเหนือ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 2/10/2556 ]ประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ  [  449 ครั้ง ]
 
   ประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดกำแพงเพชร

 [ 2/10/2556 ]ตักบาตรทำบุญ  [  518 ครั้ง ]
 
   ตักบาตรทำบุญ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 27/08/2556 ]โครงการ "เรียงร้อยดวงใจชาวสารพัดช่างถวายแม่ของแผ่นดิน"  [  767 ครั้ง ]
 
   โครงการ "เรียงร้อยดวงใจชาวสารพัดช่างถวายแม่ของแผ่นดิน" พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิสิ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วันที่ 7 สิงหาคม 2556

 [ 27/08/2556 ]โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และนักเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน  [  718 ครั้ง ]
 
   โครงการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และนักเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปี การศึกษา 2556 วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 27/08/2556 ]โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  [  730 ครั้ง ]
 
   โครงการจักศูนย์ฝึกอบรมอาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน หลักสูตร การนวดสปาและนวดฝ่าเท้า ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น 10 วัน จำนวน 75 ชั่วโมง

 [ 20/08/2556 ]โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [  733 ครั้ง ]
 
   โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน ท่านหญิงทวี มณีนุตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2556  โดย วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

 [ 20/08/2556 ]โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงร  [  694 ครั้ง ]
 
   โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงร

 [ 1/08/2556 ]บริจากโลหิต  [  798 ครั้ง ]
 
   บริจากโลหิต วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

มีจำนวนทั้งหมด 337 รวมทั้งหมด : 23 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] หน้าถัดไป>>
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
713
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
4546
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
71077
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater