การอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS)
 

16/06/2554 : การอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS)
          วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรได้เปิดการอบรมโปรแกรมระบบข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(RMS) เพื่อเตรียมความพร้อมครู เจ้าหน้าที่ ในการจัดตั้งศูนย์แห่งความสุขสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการเป็นศูนย์ที่ปรึกษาทุกเรื่อง อันเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการออกกลางคนระหว่างการเรยน โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็นประธานการจัดการอบรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-wMBKqHtThu72954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-NMjslkCThu72954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-0hu1dQXThu72954.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-SegJxFZThu72954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-cdz9b0WThu72955.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-pjGWy6AThu72955.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-N4IQprDThu72955.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-SbN164YThu72956.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-mlIv6UKThu72956.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 16-06-2011-SiagPUQThu72956.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-Dogb4n6Fri83559.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-ECSlFkBFri83559.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-zT6QCy9Fri83559.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-rG8BYtbFri83559.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-3y8hnKZFri83600.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-JgzGsweFri83600.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-0qd4ltKFri83600.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-wUJ67q6Fri83601.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-jezii7TFri83601.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-F9NukdIFri83601.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-Cu08Y8EFri83643.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-dg3S0IAFri83643.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-TW0ZNmnFri83643.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-KmwGLRHFri83644.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-z2csUemFri83644.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-37bH5I5Fri83644.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-ykZR3AbFri83645.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-5DGzEnMFri83645.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-V9wbmwgFri83645.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-Yp6SdOaFri83645.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-vmCe2CiFri83728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-ccejKJAFri83728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-Y6axi1tFri83728.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-KzHzzdJFri83728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-PobvSIsFri83729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-2Ji7iqCFri83729.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-SpEz3hpFri83729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-IuAMTTVFri83730.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-otYjLWuFri83730.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-8E1RYUsFri83730.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-bU2ifQoFri83845.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-sYtuEHmFri83845.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-1suqheLFri83846.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-eqSYEI1Fri83846.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-JMf1cOHFri83846.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-Ekjp1e5Fri83847.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-BH79nC4Fri83847.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 17-06-2011-hYSD03xFri83847.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-721596
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater