----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

           ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

             - สาขางานยานยนต
             - สาขางานเชื่อมโลหะ
             - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
             - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

           ประเภทวิชาพณิชยกรรม

             - สาขางานการบัญชี
             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

           ประเภทคหกรรม

             - สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

           ประเภทวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม

             - สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
             - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

           ประเภทวิชาพณิชกรรม

             - สาขางานบัญชี
             - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
 
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
907
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7592
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
74123
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater