----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในปัจจุบัน แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
คหกรรมศาสตร์คหกรรมเพื่อการโรงแรม
1
24
25
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
41
23
64
ปวช. 1
เครื่องกลยานยนต์
60
0
60
ปวช. 1
ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ
2
0
2
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
74
0
74
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
18
5
23
ปวช. 1
เชื่อมโลหะโครงสร้าง
5
0
5
ปวช. 1
พณิชยการการบัญชี
2
22
24
ปวช. 1
พาณิชยการการบัญชี
1
14
15
ปวช. 1
พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
45
59
ปวช. 1
ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
28
2
30
ปวช. 1
ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์
19
1
20
ปวช. 1
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
24
1
25
ปวช. 2
เครื่องกลยานยนต์
46
5
51
ปวช. 2
ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ
4
1
5
ปวช. 2
พาณิชยการการบัญชี
2
16
18
ปวช. 2
พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
42
48
ปวช. 2
ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
33
14
47
ปวช. 2
ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์
13
6
19
ปวช. 3
เครื่องกลยานยนต์
68
0
68
ปวช. 3
ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ
8
0
8
ปวช. 3
พาณิชยการ
0
2
2
ปวช. 3
พาณิชยการการบัญชี
0
27
27
ปวช. 3
พาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30
38
68
ปวช. 3
ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
31
3
34
ปวช. 3
ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์
20
9
29
ปวส. 1
การบัญชีการบัญชี
1
26
27
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ
2
16
18
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
2
16
18
ปวส. 1
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
33
14
47
ปวส. 1
ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
16
1
17
ปวส. 1
ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
6
0
6
ปวส. 1
อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
6
6
12
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
1
8
9
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจการพัฒนาเว็บเพจ
5
17
22
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
0
1
1
ปวส. 2
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
15
1
16


• ผลรวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ในปัจจุบัน แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
289
137
426
ปวช. 2
104
84
188
ปวช. 3
157
79
236
ปวส. 1
66
79
145
ปวส. 2
21
27
48
รวม
637
406
1043
 

   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
906
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7591
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
74122
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater