----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานวันวชิราวุธ ประจำปี 2554 จ.กำแพงเพชร
 
หัวข้อ :  
งานวันวชิราวุธ ประจำปี 2554 จ.กำแพงเพชร
รายละเอียด :  
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิายน 2554 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
วันที่ :  
26/11/2554 
เวลา :  
03:22:01 pm
ผู้ประกาศ :  
จตุพร 
จำนวนผู้เข้าชม :  
841 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-FlGeUUnSat32201.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-Zn1PxbBSat32201.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-odiVgRFSat32201.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-Dtj1qv5Sat32202.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-cfqBzWdSat32202.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-2Do5tNnSat32202.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-IscyQIPSat32203.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-CSKO9VCSat32203.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-d5LHBXoSat32203.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-PO8SJkISat32203.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-XSPbcraSat32423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-MHBlX1XSat32423.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-hGFoWMYSat32423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-wwq7UQJSat32424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-hAU4MhmSat32424.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-Z9h1rVSSat32424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-LJu9S9QSat32424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-QCgaWa3Sat32425.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-vLcdC8OSat32425.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-O0UQ1vUSat32425.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-Jhw7E3bSat32630.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-wK1OmRPSat32630.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-k4QPpjvSat32631.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-iwNrroQSat32631.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-9fVSZrwSat32631.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-fhzv1iaSat32632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-7qYxlfXSat32632.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-nY2URNZSat32632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-G42jlwASat32632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-5SRS26SSat32633.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-YpHzCvPSat32840.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-omylGnxSat32840.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-3uEeUO8Sat32841.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-0xH7HVZSat32841.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-CpphwbTSat32841.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-fe9vpyaSat32841.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-TKPhTYESat32842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-74A14aRSat32842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-ou5tJwJSat32842.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-IGs7QU8Sat32842.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-88sFYCWSat33158.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-3oUadXFSat33158.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-NP1VEFgSat33158.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-gIi1ZmvSat33159.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-UCGQkxQSat33159.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-4cByinaSat33159.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-MzRF534Sat33200.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-ltrAxD9Sat33200.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2011-ee33nYmSat33200.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater