----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการคุณธรรม จริยธ
 
หัวข้อ :  
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการคุณธรรม จริยธ
รายละเอียด :  
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการคุณธรรม จริยธรรมม วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
วันที่ :  
10/05/2561 
เวลา :  
12:23:13 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
80 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-RGaer7DThu122317.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-koCotUWThu122322.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-HlBurVwThu122326.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ztgPtnPThu122331.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-vxeUAHPThu122336.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-VZEANL3Thu122341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ODPZLE6Thu122346.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-g17SeGcThu122351.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-XhHHjMCThu122356.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-9u18gvMThu122400.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-w4K4yPVThu122519.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-B7fxHfdThu122523.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-X9LUMcyThu122528.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-QPCqQdtThu122533.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-xaJ7AYHThu122538.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-P2sQ78iThu122542.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-RtFXiSrThu122547.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-5LLf7lIThu122552.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-zZi9M4eThu122557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Zagc5LtThu122601.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-7ImBiqaThu122736.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-yJapdTdThu122741.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ozR0WbQThu122746.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-bz9dqYuThu122751.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-dL3wV1mThu122755.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-48Y9OlYThu122800.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Tw8gkBYThu122805.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-PiYan28Thu122810.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-XRKB7uTThu122815.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-2Dw4nrGThu122819.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-mtDSHzgThu122916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-wmPtcEBThu122921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-wBd9skuThu122926.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-um3dqH2Thu122931.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-oUUX8aGThu122935.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-V7hnodFThu122940.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-kcHEWFZThu122945.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-1Xa0Ek0Thu122950.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-iYQmFR3Thu122955.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-FMTgR7AThu122959.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-AMW7J2dThu123101.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-f2k4RRrThu123106.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-l8VSUg2Thu123111.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-9TZBQpBThu123115.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-lyPmVfCThu123120.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-FKZEgL1Thu123125.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-K5nEOAdThu123130.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ERris5GThu123134.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-1jVxqJhThu123139.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-3HEziALThu123144.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ez0S42uThu123325.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-GZv7fvcThu123330.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Vuo08e4Thu123334.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ysDKVX1Thu123339.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-gWuu65IThu123344.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-FDD2slRThu123349.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-jRRmAL1Thu123353.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-DFnJ8iXThu123358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-dAvAN9PThu123403.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Cn14ajEThu123408.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-7iWrt0IThu123501.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ErHp5aTThu123506.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-nVq8ixCThu123511.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ZgolKk0Thu123516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-k6EuPmpThu123521.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-kS5xpRmThu123526.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ARNgCnmThu123531.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-4HyAorVThu123536.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-lvIwBYWThu123540.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-jrfLS1eThu123545.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-DuDktHkThu123845.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Mur6z0MThu123850.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-2YCOzf4Thu123855.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Kcj3eMqThu123900.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-dHwSDA1Thu123905.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-JhsAlRHThu123910.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-8D7hMTCThu123914.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-ROPqNnZThu123919.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Hq4dbosThu123924.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Vf0ZNr9Thu123928.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-XQ9rFFrThu124050.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-duJ987NThu124055.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-o3vYPkpThu124100.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-AZAMIo8Thu124105.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-TBvZKEVThu124109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-mHDo18rThu124114.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Y2GpM9wThu124119.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-qJwOTE4Thu124124.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-nvenSyGThu124128.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-jR6HlrOThu124133.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-q7Ti4OmThu124329.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-DOUpbMcThu124333.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-gPKCYegThu124338.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-dQZNFMFThu124343.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-dnjg7lKThu124348.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-VuwpYd0Thu124353.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-KB7rEW4Thu124357.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-fUR0NFBThu124402.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-PoBHDu3Thu124407.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-6tFiPcxThu124412.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-0RRJCbnThu124603.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Coi4lZKThu124608.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-iKujkHSThu124613.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Wqj278RThu124617.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-WtKYDCyThu124622.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-Z1uSGCoThu124627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-S9p6lXnThu124631.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-yyis7jpThu124636.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-QjGiOcAThu124641.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-t5pmG0sThu124646.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-kgfWPrJThu124834.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-G7M6dguThu124839.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-s9f7dKIThu124843.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-R5cCZ2FThu124848.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-in3sK7dThu124853.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-TfJE7lBThu124858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-iWiBF1vThu124903.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-4epmKtkThu124908.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-hWYkKP2Thu124912.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-SHYaOXkThu124917.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 10-05-2018-kCFsl3vThu33311.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater