----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีมอบประกาศนัยบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 
หัวข้อ :  
พิธีมอบประกาศนัยบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
รายละเอียด :  
พิธีมอบประกาศนัยบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
วันที่ :  
26/02/2561 
เวลา :  
02:24:43 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์ 
จำนวนผู้เข้าชม :  
589 ครั้ง 
   
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-v26DRwOMon22447.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-dDZfIdQMon22452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-Kw83X70Mon22456.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-DNm5ZukMon22501.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-qvuOweIMon22506.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-d4DUWYZMon22511.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-71VmtqwMon22515.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-IGX5fELMon22520.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-svgkZcoMon22525.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-Ks4E0LbMon22530.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-hH9nw67Mon23316.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-V7W9YYyMon23321.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-uGh5gXnMon23326.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-VfsBX8IMon23330.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-meMgKmpMon23335.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-9U4vYyCMon23340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-eqlNCqmMon23345.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-SRVp5lCMon23350.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-OOwLzNWMon23355.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-3nJMtoyMon23359.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-VtAatmcMon23511.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-tUJu5YYMon23516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-MWpezDtMon23521.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-oLX9LTqMon23526.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-ejdF0FoMon23531.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-ZE4V1woMon23535.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-KeH6yDGMon23540.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-ydYHdOPMon23545.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-MSFAKjaMon23550.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-8ari4JxMon23555.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-vghzuR7Mon23722.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-VdoPJHZMon23727.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-4rt3KPCMon23732.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-IJLXRsOMon23737.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-C7Ar9uKMon23741.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-1UUVGDSMon23746.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-hxeYEjFMon23751.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-6vNFBhDMon23756.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-mR307ppMon23801.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-znIL0v8Mon23806.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-QS3R98qMon23906.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-QvY8wdbMon23911.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-nuOHlivMon23916.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-wYuJEFfMon23921.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-8qSZ63YMon23925.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-vnsv9LIMon23930.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-PuwkaLFMon23935.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-10OClloMon23940.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-YB1nnmLMon23945.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-UbaYijOMon23949.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-bxh3w4kMon24049.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-FG9AJFgMon24054.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-xYjxwHPMon24059.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-jzNDT7RMon24104.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-UPmlToVMon24109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-kJuOAvwMon24114.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-DXZRZXYMon24119.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-9N4eIA0Mon24124.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-pprgGO0Mon24128.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-C45JDhKMon24133.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-y2wA0AMMon24228.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-cDkeLcvMon24233.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-pdWEKeoMon24238.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-FnmmNyMMon24243.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-RG7uQwJMon24248.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-rx355y9Mon24253.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-sFy3YNXMon24258.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-HR7LhLPMon24303.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-7fx7AV2Mon24307.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-knJgJraMon24312.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-8EUCqFAMon24415.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-7eExsBnMon24419.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-ER7LEbAMon24424.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-3gwra7eMon24429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-l1p9rF7Mon24434.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-yGstQ0OMon24439.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-N1yTrG0Mon24444.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-PnwRNRrMon24449.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-7CxEeNdMon24454.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-oUb31e0Mon24459.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-8ryy8G2Mon24552.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-WX70RXcMon24557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-gUHv40vMon24602.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-WaojSx4Mon24607.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-kN4RyknMon24612.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-UD4YVwPMon24617.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-Ucs1M8CMon24622.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-FQKLakbMon24627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-VaLhB31Mon24632.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-ehG41ZRMon24637.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-McGSO1qMon24744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-n4vobsWMon24749.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-DC8kqGKMon24754.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-gHIc0DvMon24759.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-bwTId1AMon24804.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-BkXYylNMon24808.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-DyWpTBsMon24813.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-flHuar0Mon24818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-1yOsu8qMon24823.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-oSYKP6BMon24828.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-nombaH5Mon24939.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-2MJF9T9Mon24944.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-fWNrfjAMon24949.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-n2TMyiKMon24954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-rafwEdUMon24959.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-UhKu827Mon25003.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-szyuMDOMon25008.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-TP48LgOMon25013.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-qJpPUyoMon25018.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-tZAnrT3Mon25023.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-Ab6pjxqMon25116.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-7QW6rA1Mon25121.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-OEmbtBpMon25126.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-UsjkHaLMon25131.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-0vGwHBAMon25136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-wObgFJRMon25141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-ZAXwR2WMon25145.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-02-2018-LVQoZlSMon25150.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


   
     
     
 
 
      
 
      

 

 

 
 
      
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
ขณะนี้
:
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
92
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1141
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6161
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
72692
ท่าน
เริ่ม 28 เมษายน 2554
 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร.055-841823
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater